Nhạc niệm phật mới [Nam Mô A Di Đà Phật] – Chất lượng cao

43
58Nghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sống

Người thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật.
Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật.
Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật.
Tất cả đồng có công đức vô lượng.

Về ý nghĩa danh hiệu Phật rất thâm sâu.
Mình trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật bạn ráng đọc nhe.

Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
– Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác.
– Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm.
– Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ.
– Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới.
– Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang.
– Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí.
– Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh.
– Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không.
– Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí.
– Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực.
– Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức.
– Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng
– Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng.
– Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải.
– Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực.
– Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí.
– Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải.

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Chúc quý vị nghe nhạc phật có những khoảng thời gian an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh

Nam mô a di đà phật, nam mô bổn sư thích ca mau ni phật,

Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, huynh đệ thật nhiều yêu thương và xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho tất cả luôn được sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố và tiếp tục cống hiến được thật nhiều khả năng sức lực vào việc hoằng dương Chánh Pháp.

Nguồn: https://thrifttrader.org

Xem thêm bài viết khác: https://thrifttrader.org/am-nhac/

43 comments

 1. Thanh Tran Ngoc 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho thế giới bình an nhà nhà no ấm hp thoát khỏi bể khổ

 2. Nguyễn Văn Sơn 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật gia hộ cho tất cả chúng sanh chưa siêu thoát sớm được siêu thoát.xin Đức Phật Độ cho chúng sanh trên cõi ta bà, sớm nhận ra đường về sen nở, thoát vòng khổ ải trầm luân. Nam mô A Di Đà Phật.

 3. Tiểu Bối Timmy 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Quy mạng lễ a di đà phật
  Ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng cúi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô a di đà phật

 4. tuan duyen 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Dung that cuoc song nay toan kho dau suong thi nhu con gio kho tkj nkjeu phat dan ta den noi hiet kho dau nkung sao con khog tke dut dc lam tham khog the kim nen cam xuc tu tam tich duc ma sao tam con van khog duoc an long con khog duoc yen

 5. Peanut TV 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nam mo a da phat nam mo a dj da phat me oi me do cho dan van phj dc bjnh an thu 2 dc ve voi con nge me a dj da phat

 6. Store Huynh Quang 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nam mô tây phương cực lạc với dê dai từ dê bi phổ độ chúng sanh nam mo A Di Đà Phật

 7. Ca Mai 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Cầu cho hết thảy mọi người bình an vượt qua mọi khổ đau mà trên đường đời gặp phải

 8. Loan Nguyen 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nam mo a di da phat .con cau mong moi nguoi than trong gia dinh con duoc binh an .khoe manh.nhat la me cua con luc nao cung khoe manh de nuoi day chung con

 9. Thanh Xuan Nguyen 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật con nguyện vãng sanh tây phương cực lạc A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật 🍅🍓🍋🍊🍈🍐🍇🍏🍎🍍🍑🍒🌹🌸🌷💮🏵️💐♥️❤️💖💝🧡💛

 10. Thanh Xuan Nguyen 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật con nguyện vãng sanh tây phương cực lạc A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật 🍅🍓🍋🍊🍈🍐🍇🍏🍎🍍🍑🍒🌹🌸🌷💮🏵️💐♥️❤️💖💝🧡💛

 11. Thao Hong 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  PHAT NIEM TAM ,TAM TAM NIEM PHAT .PHAT PHAT NIEM CUNG CHUNG TAM , TINH TAM ,TINH NIEM ,NIEM A DI DA PHAT, RANG NGOI ANH TU QUANG .THE GIAN BUNG TINH MONG ,HONG TRAN COI TAM QUAY VE TINH DO NGAY CHAN TAM CHINH MINH . NAM MO A DI DA PHAT

 12. Huong Mai huong 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Năm mô a Di Đà Phật con nguyên cầu moi người hay niệm Phật hàng ngày. Thân bột mới phiên lao thần không bệnh được bình an trong cuộc song

 13. Thành Tâm hướng Phật 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Cầu chúc bình an, may mắn sẽ đến với quý vị hữu duyên nghe và tụng kinh này. nam mô a di đà phật.

 14. Ngô Hà Trọng Phúc 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  Nhạc rất hay ngày nào con cũng nghe hết nam mô a di đà phật 🙌🏻🙌🏻🙌🏻

 15. Hang Khach 28 April, 2020 at 14:04 Reply

  A di đà nhìn xem khắp cõi Đặng trong chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành Đặng Tìm kiếm những người hiền đức

Leave a reply