Cách Thêm Tài Khoản Quảng Cáo Facebook

0
39Để cấp cho mọi người quyền truy cập tài khoản quảng cáo trên Facebook, hãy cập nhật cài đặt tài khoản quảng cáo. Bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập tài khoản quảng cáo cho những người có tài khoản Facebook.

Cách cập nhật cài đặt tài khoản quảng cáo:

1. Đi tới Cài đặt tài khoản quảng cáo của bạn.
2. Nhấp vào Vai trò trên tài khoản quảng cáo.
3. Nhấp vào Thêm người dùng rồi nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn cấp quyền truy cập.
4. Nhấp vào menu thả xuống để chọn vai trò của họ rồi nhấp vào Gửi. 5. Ngay lập tức, người bạn thêm sẽ có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn theo vai trò bạn chọn cho họ.
Tùy theo vai trò, họ có thể có các loại quyền quảng cáo khác nhau dành cho họ.

Nguồn: https://thrifttrader.org

Xem thêm bài viết khác: https://thrifttrader.org/tong-hop/

Leave a reply