Cách quản lý chat nhiều tài khoản, sửa và xóa hiệu quả shopee trên phần mềm hỗ trợ

1
22Lưu ý: chat tự động thì mỗi câu trả lời tự động cách nhau dấu ( ; )
– khi bật chat tự động nhiều tài khoản thì bạn không được tắt phần mềm, và khuyến khích các bạn nên dùng win 8 hoặc win 10 nhé
group hỗ trợ:
Link download: phần chat riêng( download cả 3 link nhé)
1.
2.
3.
Web cài đặt:

Nguồn: https://thrifttrader.org

Xem thêm bài viết khác: https://thrifttrader.org/tong-hop/

1 comment

Leave a reply