Bài Hát : Lăm Tơi (Nhạc Lào)

8
53……………………
ơ chàng trai đó ơi
em không hát được lăm tơi
múa đêm tàn vui đêm nay
dưới trăng sáng đôi ta biết nhau đây
lòng em theo tiếng khèn
ca lên bài hát lăm tơi
anh ơi tiếng suối reo
như cùng hòa theo bao lời
ô chò men cuâng phi
nọng bo khắp tòng lăm tơi
búa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc ai
phu hụ ma phúc lọng
phù ni chung lăm tơi
ơi say khặp bo chung lăng kheng
mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi
ơ chàng trai đó ơi
em không hát được lăm tơi
múa đêm tàn vui đêm nay
dưới trăng sáng đôi ta biết nhau đây
lòng em theo tiếng khèn
ca lên bài hát lăm tơi
anh ơi tiếng suối reo
như cùng hòa theo bao lời
ô chò men cuâng phi
nọng bo khắp tòng lăm tơi
búa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc ai
phu hụ ma phúc lọng
phù ni chung lăm tơi
ơi say khặp bo chung lăng kheng
mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi
mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi

Nguồn: https://thrifttrader.org

Xem thêm bài viết khác: https://thrifttrader.org/am-nhac/

8 comments

  1. Ngoc Chung 27 April, 2020 at 10:31 Reply

    Dạo này ko có thời gian để chuyển qua beat để làm karaoke, mọi người thông cảm !

Leave a reply